Inleiding

Sinds 1985 ben ik werkzaam als oefentherapeut Cesar in een eigen praktijk. Vanaf het prille begin ben ik gefascineerd geweest door de vraag waarom gespannen mensen zoveel moeite hebben met het veranderen van hun bewegingspatronen. Het betrekken van de tast en het gevoel vanuit de opleiding haptonomie en de nieuwe leermethodiek waarbij het waarnemen van bewegen meer centraal staat zoals bij de Feldenkrais methode, hebben me hier meer en meer inzicht in gegeven. Het heeft mijn manier van werken als oefentherapeut Cesar sterk be´nvloed. De opleidingen die ik gevolgd hebben vullen elkaar perfect aan. Hier kom ik op terug. Ik ben opgeleid in de:

 • Oefentherapie Cesar.

 • Correctie van houding en bewegingpatronen.

 • Haptonomie.

 • Leren kennen van en omgaan met de invloed van de tast en het gevoel op ons dagelijks functioneren.

 • Feldenkrais methode.

 • Bewustwording van gewoontes door de aandacht te richten op bewegen.
  Hierdoor bewuster gebruik leren maken van (beweging)mogelijkheden.

  Het komt er in de praktijk op neer dat ik me binnen de behandelingen richt op:

 • Bewustwording en correctie van houding en bewegingspatronen.
 • Bewustwording en ontspanning van spanningspatronen.
 • Bewustwording adempatroon.
 • Hoe verhoud houding, beweging, spanning en adempatroon zich tot de klachten.
 • Dagelijks functioneren leren beschouwen vanuit de samenwerking en be´nvloeding van de volgende (hersen)functies:


 • BEWEGEN, WAARNEMEN, DENKEN en VOELEN.

  Welke functie krijgt de meeste aandacht? Welke functie krijgt maar nauwelijks aandacht? Hoe meer balans en samenwerking tussen deze vier, hoe meer gemak en helderheid in het dagelijkse functioneren.  Terug naar overzicht Verder  Webdesign & Online Marketing 123webidee