De Feldenkrais methode

Dit is een methode van bewegen die mensen helpt om, door middel van het zich bewust worden van hun bewegen, de sleutel te vinden tot optimaal functioneren. Het uitgangspunt bij de zoektocht naar een optimale manier van bewegen is het volgende: Hoe beweegt een lichaam zich met een minimum aan inspanning en een maximum aan efficiŽntie. Essentieel kenmerk van het mens-zijn: het vermogen een leven lang te blijven leren. De Feldenkrais methode kent drie belangrijke pijlers.
1. De menselijke ontwikkeling. Het menselijke zenuwstelsel herbergt ontelbare mogelijkheden in zich. Welke mogelijkheden gebruikt gaan worden is afhankelijk van: bewegingservaring (als kind en als volwassene), opvoeding maar ook maatschappelijke waarden en morele codes die iemand in het leven tegenkomt.
2. Ons zelfbeeld Dit kun je omschrijven als ons unieke geschiedenisboek, samengesteld uit bewegen, waarnemen, denken en voelen. We kunnen er voor kiezen dit zelfbeeld te veranderen, er elementen aan toevoegen of het te laten zoals het is.
3. Het leerproces. Een belangrijk kenmerk hierbij is het zelf ontdekken. Als we waarnemen hoe we bewegen kunnen we nieuwe mogelijkheden toevoegen. Hoe lager de intensiteit van de prikkels hoe makkelijker er nuances waargenomen kunnen worden.

 • Via bewuste aandacht voor bewegen inzicht krijgen in je eigen functioneren.
 • Leren richten van aandacht.
 • Eigen gewoontes/voorkeuren leren kennen. In bewegen, waarnemen, denken en voelen.
 • Via het gidsen van de bewegingen andere mogelijkheden leren kennen.


 • FELDENKRAIS bestrijkt m.n. de gebieden Bewegen, Waarnemen en Denken.
  En geeft meer zicht op de onderlinge beÔnvloeding van alle gebieden.  Terug naar overzichtVerder  Webdesign & Online Marketing 123webidee